Seznam godb delujočih v 147- letih delovanja na Jesenicah in okolici

 

(poimenski seznam po obdobjih*)

Godba

Dirigenti

Čas delovanja

 

BOHINJSKE GODBE NA PIHALA

Kovaška godba

Nikolaj Bernard

1874 - 1884

Godba požarne brambe

Nikolaj Bernard

1884 - 1890

 

JESENIŠKE PIHALNE GODBE IN ORKESTRI

od leta 1890 do začetka 2. svetovne vojne.

Godba KID

Nikolaj Bernard,   Pospišill

1891 - 1911

Krekova ali Prosvetna godba

Jože Bernard,  Janez Repic,

Ferdinand Kutnik,  Aleš Bizjak

1912 - 1941

Kovinarska godba ali Godba SMRJ

Teodor Uroš (Ureš),

Ludvik Modre,  Martin Jeram

Franc Čelesnik,  Jože Zupan

1919 - 1941

Sokolska godba

Fran Zelenko,  Geaton Ribula,

Lasič, Rado Kleč,  Nande Žmitek

1923 - 1941

Salonski orkester KID

Anton Bernard

1925 - 1935

 

JESENIŠKE PIHALNE GODBE IN ORKESTRI     

od začetka 2. svetovne vojne

Godba jurišnih oddelkov

 

1941

Delavska godba KID

Alojz Smrekar

1942 - 1945

Delavska godba KID

Alojz Smrekar

1942 - 1945

Godba XXXI. divizije NOV in POS

Alojz Smrekar

1945

Sindikalna godba SKUD Kovinar ali Godba DPD Svoboda Tone Čufar

Filip Bernard,  Rado Kleč,

Remigij Noč, Lojze Savinšek

1945 - 1968

Mladinska godba SKUD Kovinar

Alojz Smrekar, Jože Zupan

1945 - 1947

Zabavni plesni orkester

Rado Kleč

1950 - 1968

Pihalni orkester jeseniških železarjev

Rado Kleč , Julij Sorgo,

Ivan Knific, Matjaž Šurc,

Albert Podgornik , Vinko Šetinc

1968 - 1997

Plesni orkester

Vinko Šetinc

1968 - 1970

Plesni orkester jeseniških železarjev

Franc Košir,  Domen Jeraša

1986 - 1994

Pihalni orkester

Jesenice - Kranjska Gora

Vinko Šetinc, Tomislav Franjić, Domen Jeraša, Dejan Rihtarič

1997 -

 

JAVORNIŠKE PIHALNE GODBE IN ORKESTRI

Godba SKUD France Mencinger ali Godba DPD Svoboda Javornik – Kor. Bela

Julij Sorgo, Aleš Bizjak

1947 - 1968

Zabavni orkester

Julij Sorgo

 

 

HRUŠČANSKE GODBE NA PIHALA

Pihalna godba Planika

Miha Drešček,  Franc Rihtaršič

1929 - 1941

Pihalna godba DPD Svoboda

Štefan Preželj

1945 - 1968

Salonski orkester DPD Svoboda

Jože Zajc

1958 - 1963

 

 *Seznam dirigentov in godb je povzet po diplomski nalogi naše bivše članice Petre Ravnihar: Razvoj jeseniških pihalnih godb in orkestrov