Predsedniki jeseniških godb po 2. svetovni vojni

  1. Jože Kučina
  2. Ivan Žen
  3. Miro Skube
  4. Štefan Nemec
  5. Jože Fele
  6. Peter Muhar st.
  7. Andrej Noč
  8. Anton Justin